donderdag
10:0017:30
vrijdag
10:0017:30
zaterdag
10:0017:00